Bereikbaarheid

Mijn werkdagen zijn maandag (8.30 tot 18.00), dinsdag (8.30 tot 14.00), donderdag (8.30 tot 14.00) en vrijdag (8.30 tot 14.00). Vanwege de coronacrisis zijn de werkdagen tijdelijk aangepast naar maandag, dinsdag en donderdag (8.30 tot 18.00). De praktijk is bereikbaar per email (info@praktijknuenen.nl) en per telefoon (06-81478261). U kunt een bericht achter laten op de voicemail, waarbij u ook uw telefoonnummer inspreekt, waarna ik terug zal bellen zodra ik in de gelegenheid ben. Wanneer de praktijk is gesloten, kunt u via de email zien wie de waarnemer is en kunt u dit horen op de voicemail.

Dossier en privacy

Er bestaan een aantal wetten waarmee uw rechten als cliënt beschermd worden en waaraan hulpverleners zijn gebonden. Dit zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Uw gegevens vallen onder de privacywet. Alle informatie die uw psycholoog over u heeft is vertrouwelijk. Er mag geen informatie aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard, daarna worden de gegevens vernietigd. Op uw verzoek kan het dossier direct na beëindiging van de behandeling worden vernietigd. U heeft het recht uw dossier in te zien. Voor inzage van uw dossier kunt u een afspraak maken. Indien u een kopie of uitdraai van uw dossier wilt hebben wordt er een onkostenvergoeding in rekening gebracht.

Beroepscode

Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen wordt de beroepscode (beroepscode voor psychologen/beroepscode voor psychotherapeuten) gevolgd. De praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (NVVP). In het overheidsregister (bij het ministerie van VWS) ben ik (wettelijke) registreert als Gezondheidszorgpsycholoog BIG, Psychotherapeut BIG en Klinisch psycholoog BIG (BIG-register met bijbehorend tuchtrecht).

Klachten

Indien u ontevreden bent over de werkwijze kunt u dit ten allen tijde bespreekbaar maken. Mocht dit voor u niet leiden tot een bevredigende oplossing kunt u overwegen een klacht in te dienen. U kunt zich wenden tot het LVVP. Meer informatie is te vinden op www.lvvp.info.

Toestemming

U verleent toestemming om de verwijzer (meestal de huisarts) te informeren over het behandeltraject. Wanneer er reden toe is, kan er overleg plaatsvinden.

Waarneming

Bij langdurende afwezigheid wordt waarneming geregeld, wat verzorgd wordt door een collega vrijgevestigd psycholoog/psychotherapeut. In geval van nood kunt u een beroep doen op de betreffende collega. Wanneer er sprake is van waarneming wordt u hierover ingelicht.

Routine Outcome Monitoring (ROM)

Mijn praktijk maakt gebruik van routine outcome monitoring (ROM). ROM is een bruikbare methode om de resultaten van de behandeling inzichtelijk te maken. Op verschillende momenten gedurende het behandeltraject vindt een meetmoment plaats, waarbij verschillende vragenlijsten worden afgenomen. Deze kunnen gebruikt worden om zicht te krijgen op het klachtenbeeld en het effect van de behandeling. Met dit systematisch meten kan samen met u de behandeling regelmatig worden geëvalueerd en indien wenselijk worden bijgestuurd.

Intervisie

Ik ben aangesloten bij verschillende intervisiegroepen. Tijdens deze bijeenkomsten worden met BIG-geregistreerde collega’s inhoudelijk behandelingen besproken, om de therapieën zo goed mogelijk te laten verlopen.

Annuleren van de afspraak

Indien u bij verhindering ten minste 24 uur van te voren de afspraak afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. U kunt telefonisch of per email uw verhindering doorgeven. In het weekend geldt dat de verhindering voor de maandag op vrijdag moet plaatsvinden. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden deels in rekening gebracht. Het tarief bedraagt 55 euro en wordt niet door uw verzekering vergoed. U krijgt een rekening thuis gestuurd.

Wijzigingen

Bij wijziging van uw gegevens, zoals telefoonnummer, adres of  zorgverzekering, wordt u bij deze vriendelijk verzocht zelf te zorgen voor het actueel houden van de informatie die in de praktijk van u bekend is.

Saskia Steketee
klinisch psycholoog & psychotherapeut,
cognitief gedragstherapeut VGCt

 

Refeling 74
5672 CK Nuenen
T 06 81478261
info@praktijknuenen.nl