Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw model binnen de GGZ. Het nieuwe model heet het ZorgPrestatieModel (ZPM). Het fundament bestaat uit prestaties. Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijke geleverde zorg. De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaats vindt.

Het zorgprestatiemodel is transparant. De prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk. Een feitelijke weergave van de zorg die je hebt gekregen. De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg. Factoren zoals het beroep van de persoon die de behandeling uitvoert, de duur van het consult, de plek waar de zorg plaats vindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registeren en de regels en controles zijn eenvoudiger. Er is sneller inzicht in de kosten voor iedereen. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van het traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook sneller worden gedeclareerd.

De rekening bevat herkenbare informatie die je gemakkelijk kunt controleren. Je kunt op de rekening van de behandelaar en het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie je behandeld bent en voor hoe lang. Zo weet je welke kosten er zijn gemaakt en of je eigen risico moet betalen. Per 1 januari 2022 staat de zorgtypering op de rekening.

Je zorgverzekeraar krijgt rekeningen van de behandelaar op basis van de zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. Je kan deze zorgprestaties terug vinden in de digitale omgeving van je zorgverzekeraar. Als je eigen risico moet worden aangesproken gebeurt dit op basis van de zorgprestaties.

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde praktijk zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt je behandelaar wat er aan de hand is, welke problematiek er speelt;
  • consult behandeling: bij behandeling ga je met je behandelaar in gesprek met als doel jouw problematiek hanteerbaar te maken;
  • intercollegiaal overleg: als je behandelaar het voor jouw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen met een externe collega;
  • reistijd: als je behandelaar naar je toe komt;
  • groepsconsulten: als je groepstherapie doet.

Het tarief van de prestaties is afhankelijk van het beroep van je behandelaar en de duur van het consult. Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde GGZ. De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vanaf 1 januari 2022 wordt voor GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken.

Contracten zorgverzekeraars 2024

Er zijn niet met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Er zijn contracten afgesloten met VGZ, DSW en Zilveren Kruis.

Om te zien wat je vergoed krijgt, indien er geen contract is afgesloten met je zorgverzekeraar, kun je de website van de contractvrije psycholoog bezoeken. Er is een overzicht beschikbaar van de vergoedingen per verzekeraar.

Via de onderstaande link kunt je zien welke zorgverzekeraars er zijn en welke labels onder de betreffende zorgverzekeraars vallen.

Bron: http://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er

Zelf betalen zonder vergoeding van de zorgverzekeraar

Het is mogelijk dat je wenst zelf te betalen zonder dat jouw behandeling geregistreerd wordt. In Nederland is het wettelijk verplicht alle psychotherapeutische hulp te registreren. Wel kunt je gebruik maken van andere diensten, nl. coaching en supervisie.

No show

Sessies dienen 24 uur van te voren worden geannuleerd. Er zal €65,- in rekening worden gebracht indien dit niet het geval is.

Klachten over de vergoeding door uw zorgverzekering

Met deze klachten kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen http://www.skgz.nl/ . U kunt daarnaast een melding doen via http://www.clientenrechten.nl/

Tarieven

De tarieven voor onverzekerde zorg (OVP) zijn als volgt:

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa wordt gehanteerd.

Het tarief in mijn praktijk is 100 % van dit maximumtarief.

Supervisie: 110, – euro voor een sessie van 45 minuten.

Saskia Steketee
klinisch psycholoog & psychotherapeut,
cognitief gedragstherapeut VGCt

 

Refeling 74
5672 CK Nuenen
T 06 81478261
info@praktijknuenen.nl