Saskia Steketee
klinisch psycholoog & psychotherapeut,
cognitief gedragstherapeut VGCt

 

Refeling 74
5672 CK Nuenen
T 06 81478261
info@praktijknuenen.nl


Aanmelding 

Voor een aanmelding heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig, die niet ouder mag zijn dan 3 maanden bij aanvang van de intake. U dient een verwijzing te hebben voor de specialistische GGZ (SGGZ). Uitleg over de SGGZ kunt u vinden onder het kopje kosten. U kunt zich telefonisch of per e-mail aanmelden (zie link op deze website). Er zal dan een afspraak gemaakt worden voor een belafspraak. Tijdens deze belafspraak zal ik u een aantal vragen stellen om in te schatten of u binnen mijn praktijk op de juiste plaats bent. Wanneer dit zo is, wordt er een eerste afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Afhankelijk van de wachttijd wordt u wel of niet op de wachtlijst geplaatst. Indien u niet binnen de praktijk geholpen kunt worden, zal ik u een zo gericht mogelijk advies geven waar u het beste terecht kunt. 


Intake

Per post ontvangt u een bevestiging van de uitnodiging voor het intakegesprek. Hierbij is een intake vragenlijst (biografische vragenlijst), een toestemmingsverklaring en het praktijk regelement gevoegd. De intake fase omvat meestal 2 tot 3 gesprekken. Tijdens deze gesprekken zullen u klachten en problemen in kaart gebracht worden. Er zal aandacht zowel besteed worden aan de actuele klachten als aan de probleem samenhang. De totale levensgeschiedenis zal aan bod komen. Tijdens de intake fase kan er psychodiagnostisch onderzoek worden ingezet in de vorm van vragenlijsten, psychologische testmateriaal of een interview. Dit zal het vertrekpunt worden van het samen op te stellen behandelplan. 


Adviesgesprek 

In het adviesgesprek, wat aansluitend op de intake plaats vindt, wordt de uiteindelijke conclusie van het intake traject met u besproken. Hierbij komt de beschrijvende diagnose en de DSM-IV classificatie aan de orde. Voor zover mogelijk zal in overleg de behandelindicatie worden bepaald en in samenspraak met u worden de behandeldoelen opgesteld en in een behandelplan vastgelegd. Het behandelplan zal als leidraad dienen voor de behandeling. Er zullen regelmatig evaluaties plaatsvinden en het behandelplan zal indien nodig worden bijgesteld. Ook aan het einde van de behandeling zal er een evaluatie plaats vinden.


R.O.M.

Gedurende het behandeltraject zal er op vaste momenten een effectmeting plaats vinden (Routine Outcome Monitoring). Middels vragenlijsten worden uw klachten en problemen objectief in kaart gebracht. U zal gevraagd worden de vragenlijsten via een afgeschermde internetomgeving in te vullen. De uitslag wordt besproken binnen het behandeltraject. Doordat er meerdere metingen plaatsvinden gedurende het behandeltraject wordt het beloop van de klachten zichtbaar. De effectmetingen vinden plaats bij de start van de behandeling, na 3 tot 6 maanden en bij afronding van de behandeling. Het interval is 3 tot 6 maanden. 


Behandeling

De behandelafspraken worden in onderling overleg gemaakt. De voorkeur gaat uit naar een wekelijkse afspraak, zeker in de eerste fase van de behandeling. In de therapie gaan we doelgericht te werk. Er wordt gewerkt binnen een gedragstherapeutisch kader. Ik werk veel met schematherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR ( http://www.schematherapie.nl/, http://www.emdr.nl/, http://www.vgct.nl/). De duur van de therapie is afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten.


Zelfhulp, e-health

Als met u is afgesproken dat u gebruik kunt maken van een beveiligd portaal om berichten uit te wisselen en/of een behandelmodule te volgen krijgt u een account bij Therapieland. U krijgt dan via uw eigen e-mail een uitnodiging en vervolgens kunt u zelf een wachtwoord aanmaken.   


Crisis

Mocht u als cliënt bij mij zijn ingeschreven en in een psychische noodtoestand verkeren, dan kunt u contact met mij of uw huisarts opnemen. Mocht ik niet bereikbaar zijn, probeer dan ook onderstaande.   


Centrale huisartsenpost 

https://chpzob.nl/ 

Michelangelolaan 2 

5623 EJ Eindhoven  

0900-8861(€0,10 per min.) 

Bereikbaar: werkdagen van 17.00 tot 8.00 uur en 

weekend/feestdagen 24 uur  


Sensor 

www.sensoor.nl

Het hele jaar door, dag en nacht, biedt Sensoor een luisterend oor via telefoon, chat en e-mail. Dit is mogelijk dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, zij luisteren met tijd en echte aandacht naar ieder verhaal.

0900 - 0767 5 ct. p/m.