Praktijk voor psychologie & psychotherapie Nuenen | Ervaring/registraties

Saskia Steketee
klinisch psycholoog & psychotherapeut,
cognitief gedragstherapeut VGCt

 

Refeling 74
5672 CK Nuenen
T 06 81478261
info@praktijknuenen.nl

Therapeut

Mijn naam is Saskia Steketee. Binnen mijn praktijk werk ik als klinisch psycholoog/psychotherapeut binnen de SGGZ (specialistische GGZ) met volwassenen. Als behandelaar werk ik vanuit een gedragstherapeutisch kader. Ik werk veel met schematherapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR. Indien de behandeling erom vraagt kunnen ook andere methodieken worden ingezet.

 

Ervaring/registraties

Vanaf 1998 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Ik heb bij verschillende GGZ instellingen gewerkt o.a. op de afdeling psychotherapie, langdurende zorg en een multifunctionele eenheid.

In het overheidsregister BIG (Beroepen In de Gezondheidszorg) ben ik geregistreerd als klinisch psycholoog (specialisme), psychotherapeut (basisberoep) en gezondheidszorg psycholoog (basisberoep). Daarnaast ben ik geregistreerd bij de vereniging voor cognitieve en gedragstherapie (beroepsvereniging) als cognitief-gedragstherapeut, de vereniging voor schematherapie als senior schematherapeut en ben ik forensisch gedragsdeskundige. Momenteel ben ik bezig met het behalen van mijn EMDR practitioner schap, wat betekent dat ik supervisie volg over de EMDR behandelingen die ik uitvoer, nadat ik de opleidingen hiervoor heb gevolgd. Momenteel ben ik naast het werk in mijn eigen praktijk op freelancebasis voor het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie.

 

Lidmaatschappen:

 

Samenwerking:

Als zelfstandig psychotherapeute ben ik aangesloten bij Netwerk Psychotherapie Eindhoven e.o. Dit netwerk bestaat uit een groep van vrijgevestigde psychotherapeuten die regelmatig overleg met elkaar voeren om eigen en gezamenlijke professionaliteit te bevorderen. Wij zijn allen al vele jaren werkzaam als psychotherapeut, en hebben gezamenlijk een brede expertise. Ieder van ons is BIG geregistreerd en lid van de LVVP.

Enthousiasme voor ons vak, en de wens dit goed en zorgvuldig uit te oefenen, bindt ons. Daarbij hebben we ruime ervaring in verschillende aspecten van dit werk. Indien nodig kunnen we verwijzen naar elkaar of voor elkaar waarnemen tijdens afwezigheid. Voor een meer multidisciplinaire inbedding werken we samen met psychiaters in de regio. De onderlinge lijnen zijn hierdoor kort, hetgeen het verloop van de behandeling ten goede kan komen.

 

Praktische informatie

Locatie:

Refeling 74

5672 CK Nuenen

06-81478261